Vol 4, No 1 (2021)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Gyanendra Kumar Gupta, Gagan Devi
PDF
1-6
Stephen John, Shashidhara Y.N., Kasturi Adiga
PDF
7-13
Shilpa. S, Subin Raj K.V., Aishwarya ., Lincy Sara Mathew, Sandra Rose Sunil, Amrutha Mol A.R., Athira Raghunath, Anu Krishna K.P., Amrutha .
PDF
14-24
Rudrappa Hunasikatti
PDF
25-34
Blaicy F., Alkhasuresh ., Ancy Varghese, Anupriya Thomas, Jyothi Lakshmi, Tissa Thomas, Usha Marath
XML
35-43
Karpagavalli Nageswaran, Sundari Apte
PDF
44-49
Lt Col Regina P.F., Tamil Selvi P., Akhila A., Anju Babu, Gopika K., Liba cherian, Muhammed Arshed K.T., Praveena Paul, Shalu Varghese, Sumi K.S., Ummu Salma, Vani V. V.
PDF
50-60
Lekha Raval, Ravi Umrania, Bhavna Patel, Priti Sanghavi
PDF
61-69